Byggnadens historia

Konstmästargårdens historia

Här, alldeles intill Falu Gruva bodde en gång i tiden konstmästarna som var gruvans ingenjörer. Idag är huset renoverat och erbjuder ett unikt boende mitt i det fantastiska världsarvsområdet som varit avgörande för både Sveriges och Europas historia.

Konstmästargården har anor från 1700-talet och var under några år Christopher Polhems bostad. Polhem var en av Sveriges största uppfinnare och har kallats den svenska mekanikens fader. …

Christopher Polhammar föddes i Tingstäde norr om Visby år 1661. Fadern dör när Christopher bara är åtta år gammal. Den nya styvfadern vill inte bekosta vidare studier i Visby, och istället beslutar sig Christopher farbror i Stockholm för att ta hand om pojken. Tio år gammal lämnar Christopher Gotland för Stockholm och han återvänder aldrig. Han går i Tyska räkneskolan men efter bara två år dör även farbrodern – och Christopher får härmed börja försörja sig själv.

När Christopher är sexton år gammal bygger han en verkstad på gården där han arbetar som fogde. I verkstan tillverkar han olika maskiner och urverk. Verkstan visar sig också bli hans biljett till latin-undervisning. Prästerna i grannskapet har imponerats av hans tekniska kunskaper och de erbjuder Polhem undervisning i latin i utbyte mot bland annat urverk.

Polhem anländer på rekommendation till Uppsala universitet år 1687.  Han får läsa fysik, matematik och mekanik, men motkravet är att han åtar sig att reparera det astronomiska uret i Uppsala domkyrka som varit ur funktion i över 100 år. Han lyckas inte bara reparera uret utan även bygga om det så att det enbart krävs fyra man när man ringer i klockan istället för de arton som ursprungligen behövdes. Framgången lägger grunden till Polhems rykte som en snillrik och skicklig tekniker.

År 1690 kallas Polhem till kung Karl XI och Bergskollegium, myndigheten som under drygt 200 år kontrollerar och leder gruvnäringen i Sverige. För kungen visar han upp en modell av hur man skulle kunna effektivisera transporten av malm från gruvgångarna och till markytan. Polhem får en får rejäl dusör av kungen, och en årlig pension

Med inspiration från de tekniska landvinningarna ute i Europa inrättar Polhem Laboratorium Mechanicum, landets första skola i mekanik år 1697. Karl XII:s förmyndarregering beviljar medel för löner och utrustning och Polhem blir skolans förste föreståndare. Laboratorium Mechanicum i Stockholm blir aldrig så storslaget som det var tänkt. Polhem är ständigt upptagen med annat och modellerna som används i undervisningen flyttas till Falun och slutligen till Stjernsund. Idag finns många av Polhems modeller kvar på Tekniska museet i Stockholm

En av de gruvor som Christopher Polhem arbetar vid är Falu koppargruva. Polhem inför rader av innovationer. Men mest känd blir Machina Nova, eller hakspelet, som revolutionerar sättet man transporterar upp malm och vatten till markytan. Maskineriet ersätter de tidigare hissanordningarna som bestod av rep av dyra oxhudar och det blir så framgångsrikt att det till och med utsätts för sabotage av människor vars arbeten riskerar att rationaliseras bort.

Polhem köper en bit mark och anlägger Stjernsunds bruk. Adels- och ämbetsmannen Gabriel Stierncrona förser honom med riskkapital och snart skapar Polhem Sveriges första egentliga tillverkningsindustri av allmännyttiga konsumentprodukter som lås, tröskverk, domkrafter, klockor, textilmaskiner, lyktor, bland mycket annat. Att serietillverka bruksprodukter var något helt unikt långt innan den moderna industrialismen ens har börjat. Han gör till och med reklam i tryckta broschyrer och postorder-säljer pendelur i platta paket som beställaren själv monterar ihop. Sådär en 250 år innan Ingvar Kamprad plockar upp samma idé.

Polhem utnämns till konstmästare vid Stora Kopparberg i Falun vilket innebär att han ansvarar för alla tekniska konstruktioner, eller ”konster”. Det blir ett av många engagemang i den gruvnäring som han effektiviserar med hjälp av tekniska innovationer och maskiner. Tjänsten som konstmästare vid Falu koppargruva innehar Polhem ända fram till 1716. Polhem konstruerar den ”Stora Wattukonsten” vid koppargruvan i Falun. En vattenkonst är en mekanism för att länspumpa vatten ur en gruva.

Polhem utses till Riddare och Kommendör av Nordstjärneorden år 1748. I sällskap av ett stort följe bärs Polhem i en bärstol från sitt hem på Hornsgatan och ner till arbetsplatsen för slussen i Stockholm. Väl där firas han ned i den torrlagda slusskanalen och får under en ceremoni på slussens botten motta orden.

Christopher Polhem dör den 31 augusti 1751, 90 år gammal. Han hinner precis se invigningen av slussen.  Polhem begravs i Maria Magdalena kyrka på Södermalm i Stockholm. Tillsammans med hustrun Maria Hoffman har de fått nio barn, fem döttrar och fyra söner. Fem av dem lever till vuxen ålder.