Byggnadens historia

Konstmästargårdens historia

Konstmästargården har anor från 1700-talet och var under några år Christopher Polhems bostad. Polhem var en av Sveriges största uppfinnare och har kallats den svenska mekanikens fader.

Här, alldeles intill Falu Gruva bodde en gång i tiden konstmästarna som var gruvans ingenjörer. Idag är Konstmästargården renoverad och erbjuder ett unikt boende mitt i det fantastiska världsarvsområdet som varit avgörande för både Sveriges och Europas historia.